Group 4
Group 2
Kleine Grote Denkers

Kleine Grote Denkers

Kan een robot verliefd zijn? Wie is eigenlijk de baas van de wereld? Wat is kennis? Het zijn de grote vragen waarmee we onze kleine denkers aan het werk zetten. Kleine Grote Denkers maakt filosofie, het stellen van vragen en het anders denken toegankelijk, begrijpelijk en vooral heel erg leuk voor basisschoolleerlingen.

Filosofie voor basisschoolleerlingen dus. Klinkt goed. Laten we daar eens met elkaar over nadenken. Want met een goede basis in de vorm van een fysiek bordspel zijn de mogelijkheden voor een digitale variant eindeloos.

Door middel van een intensieve design sprint met creatieven, filosofen, docenten en vooral veel kinderen, vertaalden we het fysieke Kleine Grote Denkers bordspel naar een interactief prototype voor het digiboard en tablets in de klas.

Een interactief lesprogramma in de vorm van een game waarbij de kinderen klassikaal en in groepsvorm met elkaar in gesprek gaan door het stellen van prikkelende vragen en bespreken van actuele thema’s die op laagdrempelige manier aanzetten tot nadenken, luisteren en formuleren van de gedachten.

Een opzet waarbij de technologie in de klas de gesprekken tussen de kinderen optimaal ondersteunt. Nooit leidend en altijd faciliterend. De tablets en het digibord staan met elkaar in verbinding en navigeren de groepjes door de verschillende spelvormen, klassikaal en in groepsvorm.

In theorie een goed idee. Nu de praktijk nog! We valideerden verschillende varianten van de spelvorm in interactieve prototypes, waarbij we met verschillende groepen kinderen en docenten aan de slag gingen. We bouwden het kantoor van Handpicked om tot een nog grotere speeltuin dan het normaal is, inclusief VR hoek, snoepzakken, onbeperkt ranja en vooral heel veel leuke vragen en spelvormen.

De kinderen hielpen ons met het vinden van de ultieme combinatie tussen interactiviteit, digibord ondersteuning en spelvormen, waarmee we ons prototype verder ontwikkelden en uitrollen.

Genoeg stof tot denken in ieder geval! 🧑‍🎓